Articles


Lili Balogh:

 • Egy kor közérzetének tapasztalata, Mészöly Miklós Pontos történetek, útközben című művének narrációja. in Mihály Vilma, Pap Levente, Pieldner Judit, Tapodi Zsuzsa (szerk.): Homo Viator. Tanulmányok az irodalom- nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. See article

Mónika Dánél:

 • Alphaville: Journal of Film and Screen Media, Issue 9, Summer 2015. Inf(l)ection of the Medium: Sándor Kardos’s Films in Between Eye and Hand See article
 • A megjelenítés gesztusai, (belső) képek valósága Hajdu Szabolcs filmjeiben. Prizma, 2015/02. See article
 • Atmoszféra, légkör, haptikus érzék. Közös terek, kontaktzónák – A barátkozás lehetőségei. See article
 • Atmospheric Adaptation as Cultural Translation (Ádám Bodor – Gábor Ferenczi: The Possibilities of Making Friends, 2007) See article
 • Úton. Kulturális és mediális kontaktzónák. (Bodor Ádám: A barátkozás lehetőségei). Szépirodalmi Figyelő 2016/3. 78-87. See article
 • 1989/Románia: újrajátszás, archívum, történelmi esemény. Híd, 2016/5. LXXX. évfolyam, 5–30. See article
 • Contact Zones of Cultural Images, Textures, Accents. See article
 • Multiple Revolutions. Remediating and Re-enacting the Romanian Events of 1989. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 14 (2017) 95-130. See article
 • Bevezető a kortárs román film összeállítás elé. Metropolis, 2016. 6-7. See article
 • Széthangzó forradalom Az 1989-es romániai történések újrajátszásai, remedializációi. Metropolis, 2016. 24-27. See article
 • Tér. In. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.): Média- és Kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018, 173–193. Co-author: Ferenc Vincze See article
 • Intermedialitás. In. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.): Média- és Kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018, 283287. Co-author: Katalin Sándor See article
 • Kortárs hagyományteremtés (Keszeg Anna: A holdbéli völgy képzelete). Alföld 2018/4. LXIX évfolyam, 116–119. See article
 • Vándorhegyek – Politikai határok, mediális transzformációk, szimbolikus kisajátítások. KissPál Szabolcs: Szerelmes földrajz (2012–2016). Korunk 2018/9. See article
 • Closing the Project: Processes, Experiences, Plans. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article
 • Intersections and Inner Institutions. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

Zsolt Gyenge:

 • This is Not Magritte. Corneliu Porumboiu’s Theory of Representation See article
 • Kísérletek a román film kritikai és teoretikus értelmezésére. Metropolis, 2016. 77-81. See article
 • Hesitant Histories on the Romanian Screen. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/2. See article
 • Framing Doors, Opening Up Spaces: Cristi Puiu and His Cruel Phenomenology of Space In: Filipa, Rosário; Iván, Villarmea Álvarez (szerk.) New Approaches to Cinematic Space New York and London, Amerikai Egyesült Államok : Routledge Taylor & Francis Group, (2019) pp. 228-240.

Zsolt Győri:

 • Indiánok és téeszelnökök: két esettanulmány az államszocializmus „boncasztaláról”. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • Kalmár György, Győri Zsolt: A tér, hatalom és identitás viszonyainak kutatása a magyar filmben. in Győri Zsolt, Kalmár György (ed.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • (ed.) Popular Music and the Moving Image in Eastern Europe New York-Oxford: Bloomsbury Academic. 2018, 256 o.
 • Music isn’t music, words aren’t words: Underground music in the Hungarian cinema of the new sensibility In: Ewa, Mazierska; Zsolt, Győri (szerk.) Popular Music and the Moving Image in Eastern Europe. New York-Oxford: Bloomsbury Academic. 2018. pp. 117-138.
 • Eszter Ureczky & Zsolt Győri (2019): Fluid audio-spatial aesthetics and the communalization of popular music in the multi-clip movie Balaton method, Studies in Eastern European Cinema, DOI: 10.1080/2040350X.2019.1572852
 • 2018 december 8-9. Ruralizing Masculinities and Masculinizing the Rural in Márk Kostyál’s Kojot and Bogdan Mirica’s Caini. ZOOM 4: Európa, az európaiság reprezentációi kelet-európai filmjében // Representations of Europe and Europeanism in Eastern European Cinema (University of Debrecen)
 • Industry Statistics, Market Forces, Filmmaking Trends: An ”Institutional Turn” in Hungarian Film Studies? Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article
 • Project Closing Remarks. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

András Hlavacska:

 • Can Freud Cure Vampires? Therapy for a Vampire from the Perspective of Dracula’s Psychoanalytic Readings See article
 • Drakula és a médiumok – Drakula médiumidegensége két kortárs vámpírfilm tükrében See article
 • Dracula and the Mediaparadox. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article
 • A napló műfajisága Bram Stoker Drakula című regényében. Magyar Nyelvőr 142 : 1 pp. 45-57. , 13 p. (2018)
 • Ördögűző: Radu Vancu: Hajnali négy. Otthonos énekek. Tiszatáj, 72 : 2 pp. 97-99. , 3 p. (2018)
 • Border Crossing International Conference Csíkszereda / Miercurea Ciuc, 20–21 April 2018. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article
 • From Dracula to The Whiskey Bandit. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

György Kalmár:

 • A labirintus-elv: férfiasság-konstrukciók és térszerkezetek összefüggései a magyar szerzői filmben. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • Kalmár György, Győri Zsolt: A tér, hatalom és identitás viszonyainak kutatása a magyar filmben. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • A posztkommunista tér belakása Antal Nimród Kontroll című filmjében See article
 • Sporty, traumatised men. Masculinity and the bodily inscriptions of cruelty in Szabolcs Hajdu’s White Palms. in Studies in Eastern European Cinema, Volume 8, Issue 1, 2017. See article
 • Report on “Masculinity and the Metropolis: An Interdisciplinary Conference on Art History, Film and Literature” See articleRites of
 • Retreat. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/1. See article

Hajnal Király:

 • Studies in Eastern European Cinema Volume 6, Issue 2, 2015. Articles Leave to live? Placeless people in contemporary Hungarian and Romanian films of return See article
 • A klinikai tekintet diskurzusai a kortárs magyar filmben. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • Places of Encounter: Thematising Cultural Exchange in Contemporary Hungarian-Romanian Co-Productions. See article
 • Masculinity Reloaded. Subverting Discourses of Authority in Contemporary Eastern European and Russian Cinema See article
 • Screened Books. A Possible Hungarian Film History (Gábor Gelencsér: Forgatott könyvek) See article
 • A társadalmi krízis allegorikus figurációi a rendszerváltás utáni román filmben Pintilie-től az Aferim!-ig. Metropolis, 2016. 48-59. See article
 • Hajnal Király, Teri Szűcs: Safe Zones? in. Contact Zones . Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/1. See article
 • Changing Perspectives. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/2. See article
 • Conference report: International Conference on Space and Cinema (28-30 November 2016, Lisbon). Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/2. See article
 • When East Meets West. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article
 • Women on the Road: Representing Female Mobility in Contemporary Hungarian-Romanian Co-productions. In Louis Bayman and Natalia Pinazza (eds.): Journeys On Screen: Theory, Ethics and Aesthetics. Edinburgh University Press, 2018, 147-163.
 • A női és etnikai identitás nyelvi performanciái a kortárs magyar filmben. In Kalmár György és Győri Zsolt (szerk.): A nemi és etnikai identitás terei a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, 59-69.
 • Pop Music, Nostalgia and Melancholia in Dollybirds and Liza, the Fox Fairy. In Ewa Mazierska and Zsolt Győri (eds.): Not Only Entertainment: Popular Music and Moving Image in Eastern Europe. Bloomsbury Publishing, 2018, 83-96.
 • Intermedially Emotional. Musical Mood Cues, Disembodied Feelings in Contemporary Hungarian Melodramas. In Ágnes Pethő (ed): Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema. Edinburgh University Press, 2018 (forthcoming).
 • A popzene mint a nosztalgia és a melankólia alakzata. Csinibaba és Liza, a rókatündér. Apertúra, 13. 4. , 2018 nyár. See article
 • A comparative approach to spatial figurations in Hungarian and Romanian Cinema. Space in Romanian and Hungarian Cinema, by Anna Batori, Cham, Springer International Publishing, Palgrave Macmillan, 2018. Studies in Eastern European Cinema, Vol. 10, issue 1, 2019.
 • An Insider’s Guide to the Hungarian New Film. Formations of Masculinity in Post-Communist Hungarian Cinema. Labyrinthian Men, edited by György Kalmár, London Palgrave Macmillan. Studies in Eastern European Cinema, Vol. 9, issue 3, 2018 280-283.
 • Closure and Opening. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

Flóra Kovács:

 • A megismerés Balla Zsófia Vonatok című versében. in Mihály Vilma, Pap Levente, Pieldner Judit, Tapodi Zsuzsa (szerk.): Homo Viator. Tanulmányok az irodalom- nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. See article
 • Az emlékezés a kortárs erdélyi irodalomban. Irodalomtörténet, 98: 3 pp. 396-399., 3 p. (2017) See article

Bence Kránicz:

 • False Gods. Superhero Myths and Graphic Storytelling in Contemporary Eastern European Cinema See article
 • In-between worlds, in-between images. Workshop on Intermediality in Contemporary Central and East European Cinema, 30–31 May 2016, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Cluj-Napoca, Romania See article
 • Bence Kránicz, Emanuel Modoc: Report on the International Conference – Contact Zones: Transnational Encounters, Dialogues and Self-Representation in Contemporary Eastern European Literature, Cinema and Visual Cultures. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article
 • Hungarian Bandit(s). Contact Zones, 2018/1. See article
 • Academia and Eastern Europe: Learning to Fit In. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

Vivien Magyar:

 • Myth and Stylistic Excess: Moments of Slippage in Contemporary Serbian Cinema See article

Beja Margitházi:

 • „Ez itt a táj, kapitulálj, beljebb…”: Férfi identitás és férfiképzelet az ezredforduló utáni epizodikus Budapest-filmek paratereiben. In: Győri, Zsolt; Kalmár, György (szerk.) Nemek és etnikumok terei a magyar filmben. Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2018) pp. 86-103. , 18 p.
 • Dogs and Underdogs at the End of the World: Bogdan Mirică: Dogs, 2016: Q and A Dialogue of the Members of the Contact Zones Research Group. Contact Zones: Studies In Central And Eastern European Film And Literature IV : 1 pp. 1-3., 3 p. (2018)
 • Embodying sense memory: archive image and traumatic experience in Son of Saul, Warsaw Uprising and Regina. Studies In Eastern European Cinema 9 pp. 1-19. , 19 p. (2018)

Judit Pieldner

 • Figurations of Foreignness in Gergely Péterfy’s The Stuffed Barbarian. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/1. See article
 • XV. International Film and Media Studies Conference in Transylvania Figurations of Intermediality in Film, Cluj-Napoca, 24-25 October, 2014 See article

Miklós Sághy:

 • Retreat into the Spaces of Consciousness. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/1. See article
 • Irány a nyugat! – filmes utazások keletről nyugatra a magyar rendszerváltás után. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • A privát szféra faggatása, avagy miről árulkodnak a családi filmek. In Apertúra 2017/ősz. See article
 • A vizuális befolyásolás hét évtizede. Plakátkiállítás szegeden. In Pannonhalmi szemle 2017/3. 119–122.
 • Államszocializmus a televízióban, televízió az államszocializmusban (Anikó Imre: TV Socialism). In Apertúra 2018/tavasz. See article
 • A Moszkva téren áll az idő (Török Ferenc Moszkva tér című filmjéről)”. In Láng Gusztáv – Pusztai János – Sipos Lajos – Vörös Ferenc szerk.: Élményközpont (Fűzfa Balázs 60 éves). Savaria University Press, Szombathely, 2018. 236–243.

Katalin Sándor:

 • Átlépett és hordozott határok kortárs román filmekben. Metropolis, 2016. 60-72. See article
 • Intermedialitás. In. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.): Média- és Kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018, 283287. Co-author: Mónika Dánél See article
 • XV. International Film and Media Studies Conference in Transylvania Figurations of Intermediality in Film, Cluj-Napoca, 24-25 October, 2014 See article

Cecília Schöck:

 • 9. Román Filmhét: A szűnni nem akaró múltfeldolgozás jegyében (beszámoló) See article
 • 3. Uránia Filmnapok: Migráció a köbön (beszámoló) See article

Diána Sóki:

 • Test, tér, textus. in Mihály Vilma, Pap Levente, Pieldner Judit, Tapodi Zsuzsa (szerk.): Homo Viator. Tanulmányok az irodalom- nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. See article
 • The Danube as Cultural Body/Space See article

László Strausz:

 • Bevezető a kortárs román film összeállítás elé. Metropolis, 2016. 6-7. See article
 • Realizmus és modernizmus között. Hezitáció és az új román film értelmezésének keretei. Metropolis, 2016. 8-23. See article

Teri Szűcs:

 • Emlékezeti élveboncolás (kritika Závada Pál: Egy piaci nap című regényéről) See article
 • A vivisection of memory (Pál Závada: A Day at the Market) See article
 • Hajnal Király, Teri Szűcs: Safe Zones? in. Contact Zones . Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2017/1. See article
 • Closing the Project: Processes, Experiences, Plans. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article
 • Non-national Contact Zones and Solidarity. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

Eszter Ureczky:

 • Nyögvenyelős gulyáskommunizmus: az evés mint a késő-kádárkori hatalmi viszonyok, nemi szerepek és fogyasztási módok metaforája a Veri az ördög a feleségét című filmben. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • Crises of Care: Precarious Bodies in Western and Eastern European Clinical Film Dystopias. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article

Balázs Varga:

 • Terek és szerepek, Tér és identitás Hajdu Szabolcs filmjeiben. Prizma 2015/02. See article
 • (Ed.) Recent Eastern European Crime Films. Q and A Dialogue of the Members of the Contact Zones Research Group. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article
 • Honosítások. Transznacionalizmus és társadalmi képzelet az HBO kortárs kelet-európai bűnügyi sorozataiban. Metropolis 2017/4 pp. 62-69. See article

Eszter Vidosa:

 • Test-határszegés a magyar irodalomban és filmben, A kiborg jelenség tétje. in Mihály Vilma, Pap Levente, Pieldner Judit, Tapodi Zsuzsa (szerk.): Homo Viator. Tanulmányok az irodalom- nyelv- és kultúratudományok köréből. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2015. See article
 • Transgressive Body in Hungarian Literature and film Matters of the Cyborg-phenomena See article
 • Poszthumán testek – Bartók Imre: A patkány éve. in Lajos Katalin, Tapodi Zsuzsa (szerk.): Az idegenség diskurzusai. Válogatás a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán 2017. április 21–22. között zajlott Idegen/Străinul/Stranger című nemzetközi konferencia nyelv-, irodalom- és kultúratudományi előadásaiból. Státus Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017. See article
 • Scholars, Academics in the Age of Technology. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/2. See article

Virginás Andrea:

 • From the Romanian New Wave through New Romanian Cinema to Contemporary Romanian Cinema See article

Ferenc Vincze:

 • Tér. In. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel (szerk.): Média- és Kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018, 173–193. Co-author: Mónika Dánél See article
 • A fordítás mint Kelet-Európa. transznacionális reprezentációja. A romániai német irodalom magyar fordításai = Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok a román és magyar kulturális térben,szerk. Miskolczy Ambrus, Nagy Levente, Vincze Ferenc, Napkút, Budapest, 2019, 324–342.
 • Contextualisation as a Methodological Possibility. The Case of a History of Hungarian Literature in Romanian, Contactzones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature 2018/2., 15–27.
 • Az idegen tekintet mint Kelet-Európa színrevitele: A transznacionális irodalomértés perspektívái, Irodalmi Szemle 2019/3., 37–55.
 • Contextualisation as a Methodological Possibility. The Case of a History of Hungarian Literature in Romanian. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article
 • モルナール、フェレンツ (Ferenc Molnár) = Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins “Roter Vogel”), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Tokió, Japán: Kashiwa Shobou, 2018, 281–282.
 • ルーマニア王おう妃ひ マリア (Königin Maria von Rumänien) Akaitori Jiten (Lexikon des Kindermagazins “Roter Vogel”), szerk. Toshie, Izumo; Seigo, Mutou; Sonoko, Mizobuichi; Kazunari, Omoto; Shunsuke, Ogawa; Hiromi, Shigeno, Tokió, Japán : Kashiwa Shobou, 2018, 287–288.
 • Mickey egér útja Bukaresttől Prágáig. 1968 mint Kelet-Európa színrevitele. Szépirodalom Figyelő 2018/5., 48–58.
 • Színnarratívák. A szín(kezelés) mint fokalizáció a képregényben = Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018, 77–94.
 • Előszó = Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Tendenciák a kortárs magyar képregényben és képregénykutatásban II., szerk Vincze Ferenc, Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, Budapest, 2018, 7–12.7
 • Tér (Dánél Mónikával közösen) = Média- és kultúratudomány, Kézikönyv. szerk. Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció, Budapest, 2018, 173–193.
 • A kontextualizálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben, Hungarológiai Közlemények. 2017/4., 17–31.

Teréz Vincze:

 • Remembering bodies: picturing the body in Hungarian cinema after the fall of communism. Studies in Eastern European Cinema, 2016. See article
 • A lelkiismeret hangja. Hang és haptikus érzékelés a Saul fia című filmben. Metropolis, 2015. See article
 • Testek táguló keretben – térkoncepciók a modernista magyar filmben. in Győri Zsolt, Kalmár György (szerk.): Tér, hatalom és identitás viszonyai a magyar filmben. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. See article
 • The Phenomenology of Trauma. Sound and Haptic Sensuality in Son of Saul See article
 • Cultural Studies Approaches in the Study of Eastern European Cinema: Spaces, Bodies, Memories. Contact Zones. Studies in Central and Eastern European Film and Literature. 2018/1. See article
 • Historical exercises: Hungarian sports films as political commentary and historical memory APPARATUS 7 Paper: 127 (2018) See article

Comments are closed